دستورالعمل ها

جدول زیر شامل تمامی دستورالعمل های کاربردی و مهم شرکت آب می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه ی هر دستورالعمل بر روی دکمه ی اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

 

ردیف
نام دستورالعمل
لینک دانلود

1

دستورالعمل ایمنی و اطفا حریق اطلاعات بیشتر

2

دستورالعمل ضوابط ایمنی و بهداشتی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب اطلاعات بیشتر

3

دستورالعمل طراحی و ایمنی آزمایشگاه آب اطلاعات بیشتر

4

دستورالعمل بهره برداری از واحدهای کلرزنی اطلاعات بیشتر